Mehmet Akif Cenkci

Mehmet Akif Cenkci
SGK BORÇLARINIZI YAPILANDIRABİLİRSİNİZ

27 Kasım 2020 - 16:06

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki kanun Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamında birçok kamuya olan borçlar yapılandırılabilecek. Yapılandırmadan istifade etmek için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu unutmayalım. Başvurular Sosyal Güvenlik Merkezlerine, İl Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta yoluyla başvuruda bulunacaksanız muhakkak sizlere tavsiyem iadeli taahhütlü veya APS yani acil posta servisi olarak göndermenizdir. Adi posta yöntemini tercih etmenini kesinlikle tavsiye etmiyorum. İadeli taahhütlü veya APS olarak gönderdiğiniz evraklar PTT’ye teslim tarihiniz başvuru tarihiniz olarak kabul edilmektedir.

Yapılandırma Kanunu kapsamında Vergi cezaları, Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, Trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, Kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, Haksız alınan destekleme ödemeleri, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri, İl özel idarelerine olan borçlar peşin olarak, iki taksitte olarak veya 6,9,12,18 taksitler halinde ödenebilir. Peşin ödemenin avantajı şudur ki; Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nun en son 1 Mart 2021 tarihinde veya en geç ödeme zammıyla birlikte 31 Mart 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, %90’ı Yİ-ÜFE silinmektedir.

2 taksitle ödemenin avantajı ise; İlk taksitinin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin en son 30 Nisan 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, %50 Yİ-ÜFE silinmektedir.

5510/60-g kapsamında GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 31.03.2021’e kadar gelir testine başvurması halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’ten az olduğu tespit edilenlerin borçları silinir ve primleri devlet tarafından ödenir.

Yapılandırma kapsamında SGK’ya olan idari para cezalarının ana borcunun yarısı ve cezaya uygulanan gecikme cezası ve zammı silinmektedir. İdari para cezasının kalan yâri ise Yİ-ÜFE ile güncellenecektir.

BAĞKUR prim borcu olması nedeniyle emekli olamayan sigortalılara bu kanunla büyük bir fırsat tanınmıştır. Daha önceki senelerde çıkan yapılandırmalardan istifade etmeyen veya yapılandırmaları bozulanlar 7256 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmaya başvuruda bulunabilirler. BAĞKUR prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti ve ilaçlarını alamayanlar bu kapsamda tekrar hizmet almaya devam edebilirler. Tarım BAĞKUR’u dahil olmak üzere 4/b statüsünde prim borcu olanlar 1 Şubat 2021 tarihine kadar ödememeleri veya borçlarını yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları durumunda; 1 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulanan hizmet sürelerini durdurarak prim borçları silinir.

Yapılandırma kapsamında ilk iki taksit süresinde ödenmezse, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksit ihlali yapılırsa ve bir takvim yılında iki veya daha az taksitin son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödenmemesi durumunda yapılandırmalar bozulacaktır. Bu sebeple yapılandırma kapsamına dahil olanların çok dikkatli olmaları ve ödemelerini nizami gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum